From Paris with love

Last week I went to visit Paris. It was my another visit to this beautiful city. We went there only for a weekend but had lots of adventures in this short period of time! But I will skip this part of my journey and just tell more about our trip and Paris – the city of lights. It didn’t disappoint me as always.

W zeszłym tygodniu wybrałam się po raz kolejny do mojego ukochanego Paryża. Nie obyło się bez przygód, co jest nieodłącznym elementem mojego życia… Ale z drugiej strony gdyby nie one to życie nie byłoby tak ekscytujące. Byłoby po prostu nudne. Pominę tę część mojej wycieczki i przejdę od razu do rzeczy. Paryż. Miasto Świateł. Jak zawsze mnie nie zawiodło.

img_2451

img_2471We started our first day in Paris in typical Parisian way – with almond croissant and coffee for breakfast. Then we walked, walked, walked…

Naszą wycieczkę rozpoczęłyśmy bardzo francusko – migdałowym croissant i kawą na śniadanie. Potem ruszyłyśmy w drogę, która nie miała końca.

img_2484We had one aim – to see the Eiffel Tower. I don’t know where it comes from but I can observe an unconditional love to this monument. I am always happy when I see it. 😀 It is so beautiful.

Cel był jeden – wieża Eiffla. Nie wiem z czego to wynika, ale mogę zaobserwować u siebie bezwarunkową, ekscytującą sympatię do tego zabytku. Po prostu napawa mnie optymizmem, kiedy tylko ją widzę. Jest taka piękna.

img_2652We were strolling around Paris admiring beautiful places such as Opéra Garnier, Grand Hotel, surrounding parks and exclusive shops.

Wędrowałyśmy przez prawie cały Paryż, podziwiając przy okazji piękną Operę Garnier, Grand Hotel, okoliczne parki i ekskluzywne sklepy. 🙂

img_2622

img_2623

img_2625

img_2554The weather was just wonderful! That day we made 25 km, we didn’t really need to take the underground or other communication transport because it was too nice outside not to enjoy it. We came back tired but excited for the next day in Paris.

Pogodę miałyśmy niesamowitą! Tego dnia zrobiłyśmy ponad 25 km, nie potrzebowałyśmy metra, było zbyt pięknie na zewnątrz, aby z tego nie skorzystać. Wróciłyśmy zmęczone, ale szczęśliwe i gotowe na kolejny piękny dzień w Paryżu.

IMG_2762

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s