Exploring Sweden – Stockholm

I’ve always wanted to visit Scandinavia. There was even a time when I wanted to learn Norwegian (sic!).  This year I finally made it to Sweden!

Zawsze chciałam odwiedzić Skandynawię. Był nawet czas, kiedy marzyłam, aby nauczyć się norweskiego! W tym roku w końcu udało mi się wybrać do Szwecji.

IMG_5771 2I had to admit that I fell in love with Swedish nature!  It is a beautiful country with many lakes, forests and parks. The air seems different, cleaner (for sure comparing to the air in the city where I live in at the moment – London).

Muszę przyznać, że od samego poczatku naszego pobytu Szwecja urzekła mnie swoją przyrodą. To piękny kraj z mnóstwem jezior, lasów i parków. Powietrze wydaje się inne, czystsze (a już na pewno porównując do powietrza w mieście, w którym mieszkam – Londynie).

IMG_5974The old town, Stockholm/ Stare miasto, Sztokholm

IMG_5932

IMG_5062We arrived to Sweden only for 3 days so decided to spend it in Stockholm. An interesting fact is that Stockholm (the same like Venice for example) is divided by islands! There are 14 of them and they are connected by 53 bridges with each other! Another fact is that only one third of the city’s area is made up of built-up area, the rest is made up of water, forests and parks. I had no idea about it before I came there. These things make the city’s unique atmosphere.

W Szwecji byłyśmy  3 dni, więc zdecydowałyśmy odwiedzić tylko Sztokholm, aby zobaczyć jak najwięcej w tym mieście. Ciekawostką jest, że Sztokholm tak samo jak np. Wenecja składa się z wysp. Jest ich 14 i są połączone ze sobą 53 mostami! Kolejnym ciekawym faktem jest to, że tylko jedną trzecią powierzchni miasta stanowi teren zabudowany, reszta to woda, lasy i parki. Nie miałam o tym pojęcia, zanim tam przybyłam. Ten fakt sprawia, że miasto ma swój wyjątkowy klimat.

IMG_6034

IMG_6070 2In my opinion 3 days to sightsee the city are enough. We spent this time strolling around the climatic little streets of the old town, visiting some parks, point views and taking lots of photos!

Moim zdaniem 3 dni na zwiedzenie Sztokholmu to zdecydowanie wystarczająco. My ten czas spędziłyśmy przechadzając się uliczkami Starego miasta, odwiedzając okoliczne parki, punkty widokowe oraz robiąc mnóstwo zdjęć! 

IMG_6077 copy

IMG_5847

IMG_6087 copyIMG_6085 copy

IMG_5764 2The weather was wonderful – very sunny!/ Miałyśmy wspaniałą słoneczną pogodę!

IMG_6155 copyAt the end a few photos from a forest that was located close to our accommodation (we lived in district called Årsta).

Na koniec kilka zdjęć z lasu, który znajdował się blisko naszego miejsca zamieszkania (mieszkałyśmy w dzielnicy Årsta).

IMG_6161 copyIMG_6156 copyA wonderful sunset. / Cudowny zachód słońca.

IMG_6115 2

IMG_6124Every time I travel and visit a new country it is kind of a ritual that I go to watch the sunset from a beautiful place. I hope I will have enough motivation in the future to get up early and watch the sunrise as it is even more beautiful sometimes.

Za każdym razem kiedy podróżuję i odwiedzam nowe miejsca mam swój rytuał oglądania zachodów słońca z jakiegoś ładnego punktu. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mieć wystarczająco motywacji, żeby wstawać wcześnie rano, aby obejrzeć wschód słońca, który czasem jest nawet piękniejszy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s