Switzerland – photo diary

As a big fan of German-speaking countries visiting Switzerland was on my mind for a long time. I heard lots of good things about it and I have to admit that it didn’t disappoint me at all!

Jako ogromna fanka niemieckojęzycznych krajów odwiedzenie Szwajcarii miałam w planach od dłuższego czasu. Słyszałam mnóstwo dobrych rzeczy na temat tego kraju i muszę przyznać, że się nie zawiodłam!

IMG_6573Probably the most memorable thing about Switzerland is its nature! It is so beautiful – the mountains, the plants, the colour of the river or even the animals – we actually met some bears in Bern!

Prawdopodobnie najlepszą rzeczą na temat Szwajcarii jest jej natura. Jest naprawdę przepięknie – góry, roślinność, odcienie rzeki, czy nawet zwierzęta – spotkałyśmy niedźwiedzie w Bernie!

IMG_6493IMG_7137This is the real colour of the river (no photoshop!)/ To prawdziwy kolor rzeki (żadnego photoshopa!)IMG_7016IMG_6568This is a view of Zürich from Fraumünster church. The entry costs CHF 5 – totally worth it! / Oto widok na Zurych z kościoła Fraumünster. Wejście kosztuje 5 Franków Szwajcarskich i jest tego totalnie warte!IMG_6566IMG_6550So our base was in Zürich but we also went to visit the capital – Bern. These two cities are completely different, Zürich is more of a cultural place with lots of museums, events, great restaurants and bars and Bern is very quiet, beautiful with its nature so if you are looking for a quiet, relaxing time you should definitely go to Bern. And the views are just incredible.

Nasza baza była w Zurychu, ale wybrałyśmy się również do stolicy, czyli do Berna. Te dwa miasta są zupełnie różne, Zurych jest kulturowym miastem z mnóstwem muzeów, różnych wydarzeń, świetnych restauracji oraz barów, a Berno jest bardzo spokojne, piękne przyrodniczo, więc jeśli ktoś szuka cichego, relaksującego miejsca to zdecydowanie powinien wybrać się do Berna. Widoki tam są wręcz niesamowite! IMG_6571One thing I have to mention is that Switzerland is very expensive. It is very charming and beautiful but the prices are really high, especially when it comes to transport and food.

Jedna rzecz o której muszę wspomnieć to fakt, że Szwajcaria jest niestety bardzo droga. Jest czarująca i piękna, lecz ceny są bardzo wysokie, szczególnie, jeśli chodzi o transport i jedzenie.

IMG_7153IMG_6421IMG_7140Beautiful streets of Bern. / Piękne uliczki Berna. IMG_7031I would definitely like to come back to Switzerland one day. There are many places I still need to explore, like Lucerne or Geneva. It is a nice place to live too so I can imagine myself living there one day. Who knows? Maybe I will.

Zdecydowanie muszę kiedyś wrócić do Szwajcarii. Wciąż jest tam wiele miejsc, które chcę odwiedzić, takich jak chociażby Lucerna, czy Genewa.  Uważam też, że Szwajcaria to świetne miejsce do życia, potrafię wyobrazić sobie siebie mieszkającą tam. Kto wie, może pewnego dnia będę.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s