Fur coat

img_3321It was one of the quickest photoshoots in my life! We went for a shopping with my friend and decided to take a few photos after. My outfit represents Russian culture and it was a project for our college. We decided to combine lots of fur together! It is completely not my style but I kind of like these photos.

To była jedna z najszybszych sesji zdjęciowych w moim życiu! Poszłyśmy na zakupy z koleżanka i zdecydowałyśmy zrobić przy okazji kilka zdjęć na nasz projekt na college. Moja stylizacja prezentuje kulturę Rosji.  To kompletnie nie jest mój styl ale dość lubię te zdjęcia. 

IMG_3360 2The faux fur is mine but the hat was borrowed just for the photoshoot. I don’t think I would ever wear these clothes together again!

To sztuczne futro jest moje, ale czapka została pożyczona. Nie sadzę, abym ubrała to zestawienie ubraniowe ponownie!

IMG_3347 2

IMG_3322 2

IMG_3334 2

IMG_3319 2All the clothes I have on are from Zara, except shoes which are from Warehouse.

Wszystkie ubrania, które mam na sobie sa z Zary, poza butami które sa z Warehouse. 

From Paris with love

Last week I went to visit Paris. It was my another visit to this beautiful city. We went there only for a weekend but had lots of adventures in this short period of time! But I will skip this part of my journey and just tell more about our trip and Paris – the city of lights. It didn’t disappoint me as always.

W zeszłym tygodniu wybrałam się po raz kolejny do mojego ukochanego Paryża. Nie obyło się bez przygód, co jest nieodłącznym elementem mojego życia… Ale z drugiej strony gdyby nie one to życie nie byłoby tak ekscytujące. Byłoby po prostu nudne. Pominę tę część mojej wycieczki i przejdę od razu do rzeczy. Paryż. Miasto Świateł. Jak zawsze mnie nie zawiodło.

img_2451

img_2471We started our first day in Paris in typical Parisian way – with almond croissant and coffee for breakfast. Then we walked, walked, walked…

Naszą wycieczkę rozpoczęłyśmy bardzo francusko – migdałowym croissant i kawą na śniadanie. Potem ruszyłyśmy w drogę, która nie miała końca.

img_2484We had one aim – to see the Eiffel Tower. I don’t know where it comes from but I can observe an unconditional love to this monument. I am always happy when I see it. 😀 It is so beautiful.

Cel był jeden – wieża Eiffla. Nie wiem z czego to wynika, ale mogę zaobserwować u siebie bezwarunkową, ekscytującą sympatię do tego zabytku. Po prostu napawa mnie optymizmem, kiedy tylko ją widzę. Jest taka piękna.

img_2652We were strolling around Paris admiring beautiful places such as Opéra Garnier, Grand Hotel, surrounding parks and exclusive shops.

Wędrowałyśmy przez prawie cały Paryż, podziwiając przy okazji piękną Operę Garnier, Grand Hotel, okoliczne parki i ekskluzywne sklepy. 🙂

img_2622

img_2623

img_2625

img_2554The weather was just wonderful! That day we made 25 km, we didn’t really need to take the underground or other communication transport because it was too nice outside not to enjoy it. We came back tired but excited for the next day in Paris.

Pogodę miałyśmy niesamowitą! Tego dnia zrobiłyśmy ponad 25 km, nie potrzebowałyśmy metra, było zbyt pięknie na zewnątrz, aby z tego nie skorzystać. Wróciłyśmy zmęczone, ale szczęśliwe i gotowe na kolejny piękny dzień w Paryżu.

IMG_2762