Italian holiday – part 2 – Rome

Since I remember there was a point on my “Bucket list” saying:

  • spend a real Roman holiday

As a huge fan of “Roman holiday” movie (with Audrey Hepburn in the forefront) I was imagining myself strolling around all these beautiful streets and I was dreaming about driving vespa. This dream has been on my list for a good few years, until this year I managed to make it come true.

Od wielu lat na mojej “Bucket list” (lista rzeczy do zrobienia przed śmiercia) było:

  • spędzić prawdziwe rzymskie wakacje.

Jako ogromna fanka filmu “Roman holiday” (z Audrey Hepburn na czele) wyobrażałam sobie siebie spacerujaca tymi wszystkimi pięknymi uliczkami oraz marzyłam o przejażdżkach vespa. To marzenie widniało na mojej liście ładnych kilka lat, aż w końcu w tym roku udało mi się je spełnić.

Processed with VSCO with g3 presetRome completely charmed me! It is a wonderful city with its own unique atmosphere. It was great to discover new places every day and eat all these delicious goodies (unfortunately fattening). Every day an essential activity was a visit in an ice-cream place 😉

Rzym kompletnie mnie oczarował! To przepiękne miasto z wyjatkowym klimatem. Wspaniale było odkrywać nowe miejsca każdego dnia, oraz zajadać się tymi wszystkimi (niestety kalorycznymi) przysmakami! Każdego dnia punktem obowiazkowym była wizyta w lodziarni 😉

IMG_7673IMG_7671 2The sky above Rome is truly beautiful! The intensity of blue is just stunning!

Niebo nad Rzymem jest przepiękne! Intensywność niebieskiego jest naprawdę powalajaca!

IMG_7536 2IMG_7525 2One of my favourite places in Rome is Fontana Di Trevi! It really makes a huge impression. If we want to take great photos there (without tourists in the background) I recommend to come there very early (I’d suggest 6am). We had luck because we were there at around midday and we managed take some good photos but it was not easy!

Jednym z moich ukochanych miejsc w Rzymie jest Fontana Di Trevi! Naprawdę robi ogromne wrażenie. Jeśli chcemy mieć tam ładne zdjęcia (bez turystów w kadrze), musimy przyjść tam naprawdę wcześnie (sugerowałabym 6 rano). My mieliśmy szczęście, bo byliśmy tam około południa i mimo to udało nam się zrobić to zdjęcie (jednakże zajęło to trochę czasu i wiele nieudanych prób).

IMG_7634 2 2Colosseum is also worth-visitng. We didn’t manage to get inside because the queue was huge, and the temperature outside over 30 degrees, so we decided to walk around and take photos. I will definitely come back to Rome and then I will go inside, and to avoid queuing I will buy the tickets online (we learn from our mistakes ;))!

Koloseum również robi ogromne wrażenie. Nam niestety nie udało się wejść do środka, bo kolejka była niebotycznie długa, a temperatura na zewnatrz ponad 30 stopni, więc postanowiliśmy przejść się tylko dookoła i porobić zdjęcia. Na pewno kiedy wrócę do Rzymu to wybiorę się też do środka, a żeby uniknać stania w kolejce, bilety kupię online (uczymy się na błędach) :))

IMG_7590 2IMG_7570 2IMG_7572 2IMG_7594 2In the photos above we can see the Roman Forum. Great place to go, we can walk to Colosseum in 10 minutes from there.

Na powyższych zdjęciach – Forum Romanum. Wspaniałe miejsce, gdzie warto wybrać się na spacer. Stamtad w około 10 minut dojdziemy do Koloseum.

IMG_7569 2IMG_7675 2The view from Spanish steps.

Widok ze schodów hiszpańskich.

IMG_7714 2One of the most beautiful bridges I’ve seen in my life – Ponte Sant’Angelo.

Jeden z najpiękniejszych mostów, jakie widziałam w całym moim życiu – most Świętego Anioła.

IMG_7755 2It is me with my favourite vespa.

A to ja z moja wymarzona vespa.

IMG_7411Going to Rome I knew what places I wanted to visit and things I wanted to do. And I had to admit that I managed to see and do all of them! A great help was my Couchsurfer – Alessandro, a Roman who hosted me for one night. I discovered this view above thanks to him – he took me there and to other many great places by his motorcycle. It was really lovely to explore all the places, walk all these beautiful streets and at the end of the day cook together  a typical Roman meal! I was so lucky I met so many kind and helpful people on my pathway.

Jadac do Rzymu w myślach miałam rzeczy, które chcę zrobić i miejsca, które chcę odwiedzić. I muszę przyznać, że udało mi się spełnić wszystkie z nich! Ogromna pomoca na pewno był mój couchsurfer – Alessandro, rodowity Rzymianin, u którego zatrzymywałam się przez jedna noc. Odkrycie tego widoku powyżej to jego zasługa – zabrał mnie tam (i w wiele innych miejsc) na swoim motorze. To było naprawdę wspaniałe odkrywać te wszystkie miejsca, spacerować po pięknych uliczkach Rzymu, a na koniec gotować razem typowo rzymskie danie! Miałam ogromne szczęście, że spotkałam tak życzliwych i pomocnych ludzi na mojej drodze.

Italian holiday – part 1 – Positano

Italy has been in my heart for years. I fell in love with Italian architecture, culture, cuisine and everything related to this country when I arrived there almost 10 years ago. So, because of my love to Italy, I decided to spend my summer holiday there this year. I knew two things – I wanted to visit places I’ve never been to and return to these that are already in my heart. So Naples went first. 

Włochy to kraj, który jest w moim sercu od wielu lat. Zakochałam się we włoskiej architekturze, kulturze, kuchnii oraz wszystkim co z tym krajem zwiazane, kiedy przyjechałam tu po raz pierwszy prawie 10 lat temu. Więc jako że uwielbiam tam wracać zdecydowałam się spędzić tam moje wakacje tego roku. Wiedziałam dwie rzeczy – chcę odwiedzić miejsca w których jeszcze nie byłam, oraz powrócić do tych, które już sa w moim sercu. Na pierwszy ogień poszedł Neapol. 

IMG_7381 2This is a view from our hotel room. Unfortunately I don’t have more worth-sharing photos from Naples. It was the first time I didn’t like an Italian city! So I didn’t take many photos. Actually I only spent there a few hours, because the next day we went to beautiful Positano.

Oto widok z naszego okna hotelowego. Niestety z Neapolu nie mam więcej zdjęć wartych udostępnienia, ponieważ to miasto bardzo mi się nie podobało… Był to pierwszy raz, kiedy jakieś włoskie miasto tak bardzo nie przypadło mi do gustu. A więc nie robiłam za dużo zdjęć. W zasadzie spędziłam tam tylko kilka godzin, bo już następnego dnia wybraliśmy się do przepięknego Positano.

87A0AF46-24C9-4B8E-B071-DDB79BD333A932F540D9-6D5F-4180-AB4F-3363FF822A74F76A26D9-C3DD-4A9C-95C2-DD6205C65160Positano is a real paradise! I felt great and safe there, the people were very kind, and the view –  breathtaking!

Positano to istny raj na ziemi! Czułam się tam wspaniale, bezpiecznie, ludzie sa bardzo życzliwi, a widok zapierajacy dech w piersiach.

IMG_7294I dream of going back there as soon as possible. It is one of my favourite places in the world. 

Marzę o tym, aby tam wrócić jak najszybciej. To zdecydowanie jedno z moich ulubionych miejsc na ziemi.

IMG_7410 2IMG_7417 2IMG_7446 2The water in the sea was warm and clean, but the beach is unfortunately stony. It shouldn’t be a problem if you rent a sunbed. Along the beach we can find many great places: restaurants, café, bars or ice-cream shops. The prices in Positano are quite high, especially when it comes to accommodation. The hotel prices fluctuate between 250 Euro to even 1000 Euro for one night. A bit cheaper option might be looking for an accommodation by Airbnb. However, the more we pay the better view we get. 

Woda w morzu była czysta i ciepła, lecz plaża niestety jest kamienista. Nie powinien to być problem, jeśli wynajmie się tam leżak. Wzdłuż plaży możemy znaleźć mnóstwo świetnych miejsc: restauracji, kawiarnii, barów, czy lodziarni. Ceny w Positano sa niestety dość wysokie, szczególnie jeśli chodzi o zakwaterowanie. Ceny  za hotel wahaja się od 250 Euro do nawet 1000 Euro za noc. Tańsza opcja może okazać się szukanie zakwaterownia przez Airbnb. Jednakże im więcej zapłacimy, tym lepszy widok otrzymamy.

IMG_7435 2IMG_7470 2In Positano we should be ready to climb heights. It may be tiring sometimes as the stairs are quite steep. But it is only necessary if we look for beautiful backgrounds to take photos, or our hotel is located high. If you visit Positano only for a few hours you can just stay on the beach and it is not necessary to climb high. 

When it comes to public transport from Naples there are two options: 

  • ferry that takes us there in 45 minutes (30 Euro)
  • taking a train and then a bus – it costs 5 Euro and takes around 1,5h to get there.

W Positano trzeba przygotować się na pokonywanie wysokości po schodach. Może to być czasem męczace, ponieważ schody sa często strome. Ale jest to konieczne, tylko jeśli szukamy pięknych kadrów do zdjęć, lub mieszkamy na wzgórzu. Jeśli ktoś tylko odwiedza Positano, można pozostać na plaży i nie ma konieczności wspinania się.

Jeśli chodzi o transport z Neapolu to sa dwie opcje:

  • prom, który kosztuje około 30 Euro za osobę (trwa 45 minut)
  • pociag i autobus – koszt 5 Euro (dojazd zajmuje około 1,5 godz).

IMG_7450 2We can meet lots of cats in Positano! They are beautiful and open to tourists who stroke them. 🙂

W Positano możemy spotkać dużo kotów! Sa piękne i otwarte na turystów, którzy je głaszcza. 🙂

38B9A591-3119-4BF4-9765-33C924150C9FWhen we were on our way back we stopped off in a nearby town called Sorrento. We were just on time to watch a beautiful sunset. What I can say is Sorrento is definitely cheaper than Positano, so it might be a good option to stay in Sorrento and visit Positano from there by bus which takes around 30 minutes. 

W drodze powrotnej zahaczyliśmy jeszcze o pobliska miejscowość o nazwie Sorrento. Załapaliśmy się na cudowny zachód słońca. To co mogę powiedzieć to to, że Sorrento jest również urokliwe i zdecydowanie tańsze, niż Positano. Więc dobrym pomysłem może być zatrzymanie się w Sorrento i odwiedzenie Positano autobusem, który zabierze nas tam w niecałe pół godziny.

1328C83C-F0F5-4A6D-96EB-950B7C0FCB4D

I had a wonderful time in Positano. I truly recommend everyone to go there at least once in a lifetime. 

To był piękny czas spędzony w Positano. Na pewno wrócę tam, kiedy tylko będę miała okazję. Z całego serca polecam każdemu, aby chociaż raz w życiu zawitać do Positano.

 

Bergamo and Milan

A few days ago I went to Bergamo to visit my friend. The weather was lovely like for December, it was sunny and nice. One day we decided to go to Milan that is located around 50 km away from Bergamo. The train connection is great and cheap – it takes just an hour and costs around 5 Euro.

Kilka dni temu wybrałam się na wycieczkę do Bergamo, aby odwiedzić moją przyjaciółkę. Pogodę miałyśmy wspaniałą jak na grudzień, było słonecznie i przyjemnie. Jednego dnia postanowiłyśmy udać się do Mediolanu, który znajduje się jakieś 50 km od Bergamo. Połączenie jest bardzo dobre i tanie – możemy dostać się tam szybką kolejką w około godzinę za jakieś 5 Euro.

IMG_3438q

Both Milan and Bergamo made a good impression on me. Bergamo is a little cosy town with many beautiful narrow streets in typical Italian style. It is much quieter than Milan, which is obviously caused by the size of the town and it is also less popular than Milan so less tourist know about it and visit it.

Zarówno Mediolan, jak i Bergamo bardzo mnie urzekły. Bergamo to urokliwe miasteczko z mnóstwem pięknych, wąskich uliczek, w iście włoskim stylu. Jest tu zdecydowanie spokojniej, niż w Mediolanie, co oczywiście spowodowane jest mniejszą popularnością tego miasta, a więc i też mniejszą liczbą turystów.

IMG_3382.jpg

This beautiful view we can admire from the Via Sant’Alessandro bridge.

Tę piękną panoramę miasta możemy podziwiać z mostu Via Sant’Alessandro.

IMG_3449

That day I wore: faux fur and jeans from Zara, silver turtle-neck top from Stradivarius, hat from Mango and shoes from Warehouse.

Tego dnia miałam na sobie: sztuczne futro i spodnie z Zary, srebrny golf ze Stradivarius, kapelusz z Mango oraz buty z Warehouse.

IMG_3463p.jpg

IMG_3458.JPGA lovely sunset in Bergamo.

Piękny zachód słońca nad Bergamo.

IMG_3542p.jpgThe famous Duomo di Milano.

Słynna katedra Narodzin św. Marii w Mediolanie.

IMG_3571p.jpg

IMG_3584p.jpg

IMG_3609p.jpg

IMG_3618p.jpgForgive me the quality of some photos. I just really wanted to show you the interior of the Galleria Vittorio Emanuele II (the Italy’s oldest active shopping mall).

Wybaczcie jakość niektórych zdjęć, wiem, że nie jest najlepsza, ale zdecydowałam się jednak je dodać, żeby pokazać wnętrze pięknej galerii Wiktora Emmanuela II (najstrasza działajaca galeria handlowa we Włoszech).

IMG_3631p.jpg

IMG_6961p.jpg

I fell in love with Italy when I came there for the first time being just 14 years old. My love lasts until today and I love to return there whenever I can. Milan is beautiful and I would definitely like to spend more days there. I will definitely be back.

Zakochałam się we Włoszech, kiedy po raz pierwszy tu przyjechałam w wieku 14 lat.  Ta miłość trwa po dziś dzień i uwielbiam tu wracać, kiedy tylko mam okazję. Mediolan jest piękny i chętnie spędziłabym tam więcej niż jeden dzień, dlatego zdecydowanie planuję wrócić tu w przyszłości.

Justyna x