Switzerland – photo diary

As a big fan of German-speaking countries visiting Switzerland was on my mind for a long time. I heard lots of good things about it and I have to admit that it didn’t disappoint me at all!

Jako ogromna fanka niemieckojęzycznych krajów odwiedzenie Szwajcarii miałam w planach od dłuższego czasu. Słyszałam mnóstwo dobrych rzeczy na temat tego kraju i muszę przyznać, że się nie zawiodłam!

IMG_6573Probably the most memorable thing about Switzerland is its nature! It is so beautiful – the mountains, the plants, the colour of the river or even the animals – we actually met some bears in Bern!

Prawdopodobnie najlepszą rzeczą na temat Szwajcarii jest jej natura. Jest naprawdę przepięknie – góry, roślinność, odcienie rzeki, czy nawet zwierzęta – spotkałyśmy niedźwiedzie w Bernie!

IMG_6493IMG_7137This is the real colour of the river (no photoshop!)/ To prawdziwy kolor rzeki (żadnego photoshopa!)IMG_7016IMG_6568This is a view of Zürich from Fraumünster church. The entry costs CHF 5 – totally worth it! / Oto widok na Zurych z kościoła Fraumünster. Wejście kosztuje 5 Franków Szwajcarskich i jest tego totalnie warte!IMG_6566IMG_6550So our base was in Zürich but we also went to visit the capital – Bern. These two cities are completely different, Zürich is more of a cultural place with lots of museums, events, great restaurants and bars and Bern is very quiet, beautiful with its nature so if you are looking for a quiet, relaxing time you should definitely go to Bern. And the views are just incredible.

Nasza baza była w Zurychu, ale wybrałyśmy się również do stolicy, czyli do Berna. Te dwa miasta są zupełnie różne, Zurych jest kulturowym miastem z mnóstwem muzeów, różnych wydarzeń, świetnych restauracji oraz barów, a Berno jest bardzo spokojne, piękne przyrodniczo, więc jeśli ktoś szuka cichego, relaksującego miejsca to zdecydowanie powinien wybrać się do Berna. Widoki tam są wręcz niesamowite! IMG_6571One thing I have to mention is that Switzerland is very expensive. It is very charming and beautiful but the prices are really high, especially when it comes to transport and food.

Jedna rzecz o której muszę wspomnieć to fakt, że Szwajcaria jest niestety bardzo droga. Jest czarująca i piękna, lecz ceny są bardzo wysokie, szczególnie, jeśli chodzi o transport i jedzenie.

IMG_7153IMG_6421IMG_7140Beautiful streets of Bern. / Piękne uliczki Berna. IMG_7031I would definitely like to come back to Switzerland one day. There are many places I still need to explore, like Lucerne or Geneva. It is a nice place to live too so I can imagine myself living there one day. Who knows? Maybe I will.

Zdecydowanie muszę kiedyś wrócić do Szwajcarii. Wciąż jest tam wiele miejsc, które chcę odwiedzić, takich jak chociażby Lucerna, czy Genewa.  Uważam też, że Szwajcaria to świetne miejsce do życia, potrafię wyobrazić sobie siebie mieszkającą tam. Kto wie, może pewnego dnia będę.

 

Advertisements

Italian holiday – part 1 – Positano

Italy has been in my heart for years. I fell in love with Italian architecture, culture, cuisine and everything related to this country when I arrived there almost 10 years ago. So, because of my love to Italy, I decided to spend my summer holiday there this year. I knew two things – I wanted to visit places I’ve never been to and return to these that are already in my heart. So Naples went first. 

Włochy to kraj, który jest w moim sercu od wielu lat. Zakochałam się we włoskiej architekturze, kulturze, kuchnii oraz wszystkim co z tym krajem zwiazane, kiedy przyjechałam tu po raz pierwszy prawie 10 lat temu. Więc jako że uwielbiam tam wracać zdecydowałam się spędzić tam moje wakacje tego roku. Wiedziałam dwie rzeczy – chcę odwiedzić miejsca w których jeszcze nie byłam, oraz powrócić do tych, które już sa w moim sercu. Na pierwszy ogień poszedł Neapol. 

IMG_7381 2This is a view from our hotel room. Unfortunately I don’t have more worth-sharing photos from Naples. It was the first time I didn’t like an Italian city! So I didn’t take many photos. Actually I only spent there a few hours, because the next day we went to beautiful Positano.

Oto widok z naszego okna hotelowego. Niestety z Neapolu nie mam więcej zdjęć wartych udostępnienia, ponieważ to miasto bardzo mi się nie podobało… Był to pierwszy raz, kiedy jakieś włoskie miasto tak bardzo nie przypadło mi do gustu. A więc nie robiłam za dużo zdjęć. W zasadzie spędziłam tam tylko kilka godzin, bo już następnego dnia wybraliśmy się do przepięknego Positano.

87A0AF46-24C9-4B8E-B071-DDB79BD333A932F540D9-6D5F-4180-AB4F-3363FF822A74F76A26D9-C3DD-4A9C-95C2-DD6205C65160Positano is a real paradise! I felt great and safe there, the people were very kind, and the view –  breathtaking!

Positano to istny raj na ziemi! Czułam się tam wspaniale, bezpiecznie, ludzie sa bardzo życzliwi, a widok zapierajacy dech w piersiach.

IMG_7294I dream of going back there as soon as possible. It is one of my favourite places in the world. 

Marzę o tym, aby tam wrócić jak najszybciej. To zdecydowanie jedno z moich ulubionych miejsc na ziemi.

IMG_7410 2IMG_7417 2IMG_7446 2The water in the sea was warm and clean, but the beach is unfortunately stony. It shouldn’t be a problem if you rent a sunbed. Along the beach we can find many great places: restaurants, café, bars or ice-cream shops. The prices in Positano are quite high, especially when it comes to accommodation. The hotel prices fluctuate between 250 Euro to even 1000 Euro for one night. A bit cheaper option might be looking for an accommodation by Airbnb. However, the more we pay the better view we get. 

Woda w morzu była czysta i ciepła, lecz plaża niestety jest kamienista. Nie powinien to być problem, jeśli wynajmie się tam leżak. Wzdłuż plaży możemy znaleźć mnóstwo świetnych miejsc: restauracji, kawiarnii, barów, czy lodziarni. Ceny w Positano sa niestety dość wysokie, szczególnie jeśli chodzi o zakwaterowanie. Ceny  za hotel wahaja się od 250 Euro do nawet 1000 Euro za noc. Tańsza opcja może okazać się szukanie zakwaterownia przez Airbnb. Jednakże im więcej zapłacimy, tym lepszy widok otrzymamy.

IMG_7435 2IMG_7470 2In Positano we should be ready to climb heights. It may be tiring sometimes as the stairs are quite steep. But it is only necessary if we look for beautiful backgrounds to take photos, or our hotel is located high. If you visit Positano only for a few hours you can just stay on the beach and it is not necessary to climb high. 

When it comes to public transport from Naples there are two options: 

  • ferry that takes us there in 45 minutes (30 Euro)
  • taking a train and then a bus – it costs 5 Euro and takes around 1,5h to get there.

W Positano trzeba przygotować się na pokonywanie wysokości po schodach. Może to być czasem męczace, ponieważ schody sa często strome. Ale jest to konieczne, tylko jeśli szukamy pięknych kadrów do zdjęć, lub mieszkamy na wzgórzu. Jeśli ktoś tylko odwiedza Positano, można pozostać na plaży i nie ma konieczności wspinania się.

Jeśli chodzi o transport z Neapolu to sa dwie opcje:

  • prom, który kosztuje około 30 Euro za osobę (trwa 45 minut)
  • pociag i autobus – koszt 5 Euro (dojazd zajmuje około 1,5 godz).

IMG_7450 2We can meet lots of cats in Positano! They are beautiful and open to tourists who stroke them. 🙂

W Positano możemy spotkać dużo kotów! Sa piękne i otwarte na turystów, którzy je głaszcza. 🙂

38B9A591-3119-4BF4-9765-33C924150C9FWhen we were on our way back we stopped off in a nearby town called Sorrento. We were just on time to watch a beautiful sunset. What I can say is Sorrento is definitely cheaper than Positano, so it might be a good option to stay in Sorrento and visit Positano from there by bus which takes around 30 minutes. 

W drodze powrotnej zahaczyliśmy jeszcze o pobliska miejscowość o nazwie Sorrento. Załapaliśmy się na cudowny zachód słońca. To co mogę powiedzieć to to, że Sorrento jest również urokliwe i zdecydowanie tańsze, niż Positano. Więc dobrym pomysłem może być zatrzymanie się w Sorrento i odwiedzenie Positano autobusem, który zabierze nas tam w niecałe pół godziny.

1328C83C-F0F5-4A6D-96EB-950B7C0FCB4D

I had a wonderful time in Positano. I truly recommend everyone to go there at least once in a lifetime. 

To był piękny czas spędzony w Positano. Na pewno wrócę tam, kiedy tylko będę miała okazję. Z całego serca polecam każdemu, aby chociaż raz w życiu zawitać do Positano.