Switzerland – photo diary

As a big fan of German-speaking countries visiting Switzerland was on my mind for a long time. I heard lots of good things about it and I have to admit that it didn’t disappoint me at all!

Jako ogromna fanka niemieckojęzycznych krajów odwiedzenie Szwajcarii miałam w planach od dłuższego czasu. Słyszałam mnóstwo dobrych rzeczy na temat tego kraju i muszę przyznać, że się nie zawiodłam!

IMG_6573Probably the most memorable thing about Switzerland is its nature! It is so beautiful – the mountains, the plants, the colour of the river or even the animals – we actually met some bears in Bern!

Prawdopodobnie najlepszą rzeczą na temat Szwajcarii jest jej natura. Jest naprawdę przepięknie – góry, roślinność, odcienie rzeki, czy nawet zwierzęta – spotkałyśmy niedźwiedzie w Bernie!

IMG_6493IMG_7137This is the real colour of the river (no photoshop!)/ To prawdziwy kolor rzeki (żadnego photoshopa!)IMG_7016IMG_6568This is a view of Zürich from Fraumünster church. The entry costs CHF 5 – totally worth it! / Oto widok na Zurych z kościoła Fraumünster. Wejście kosztuje 5 Franków Szwajcarskich i jest tego totalnie warte!IMG_6566IMG_6550So our base was in Zürich but we also went to visit the capital – Bern. These two cities are completely different, Zürich is more of a cultural place with lots of museums, events, great restaurants and bars and Bern is very quiet, beautiful with its nature so if you are looking for a quiet, relaxing time you should definitely go to Bern. And the views are just incredible.

Nasza baza była w Zurychu, ale wybrałyśmy się również do stolicy, czyli do Berna. Te dwa miasta są zupełnie różne, Zurych jest kulturowym miastem z mnóstwem muzeów, różnych wydarzeń, świetnych restauracji oraz barów, a Berno jest bardzo spokojne, piękne przyrodniczo, więc jeśli ktoś szuka cichego, relaksującego miejsca to zdecydowanie powinien wybrać się do Berna. Widoki tam są wręcz niesamowite! IMG_6571One thing I have to mention is that Switzerland is very expensive. It is very charming and beautiful but the prices are really high, especially when it comes to transport and food.

Jedna rzecz o której muszę wspomnieć to fakt, że Szwajcaria jest niestety bardzo droga. Jest czarująca i piękna, lecz ceny są bardzo wysokie, szczególnie, jeśli chodzi o transport i jedzenie.

IMG_7153IMG_6421IMG_7140Beautiful streets of Bern. / Piękne uliczki Berna. IMG_7031I would definitely like to come back to Switzerland one day. There are many places I still need to explore, like Lucerne or Geneva. It is a nice place to live too so I can imagine myself living there one day. Who knows? Maybe I will.

Zdecydowanie muszę kiedyś wrócić do Szwajcarii. Wciąż jest tam wiele miejsc, które chcę odwiedzić, takich jak chociażby Lucerna, czy Genewa.  Uważam też, że Szwajcaria to świetne miejsce do życia, potrafię wyobrazić sobie siebie mieszkającą tam. Kto wie, może pewnego dnia będę.

 

From Paris with love

Last week I went to visit Paris. It was my another visit to this beautiful city. We went there only for a weekend but had lots of adventures in this short period of time! But I will skip this part of my journey and just tell more about our trip and Paris – the city of lights. It didn’t disappoint me as always.

W zeszłym tygodniu wybrałam się po raz kolejny do mojego ukochanego Paryża. Nie obyło się bez przygód, co jest nieodłącznym elementem mojego życia… Ale z drugiej strony gdyby nie one to życie nie byłoby tak ekscytujące. Byłoby po prostu nudne. Pominę tę część mojej wycieczki i przejdę od razu do rzeczy. Paryż. Miasto Świateł. Jak zawsze mnie nie zawiodło.

img_2451

img_2471We started our first day in Paris in typical Parisian way – with almond croissant and coffee for breakfast. Then we walked, walked, walked…

Naszą wycieczkę rozpoczęłyśmy bardzo francusko – migdałowym croissant i kawą na śniadanie. Potem ruszyłyśmy w drogę, która nie miała końca.

img_2484We had one aim – to see the Eiffel Tower. I don’t know where it comes from but I can observe an unconditional love to this monument. I am always happy when I see it. 😀 It is so beautiful.

Cel był jeden – wieża Eiffla. Nie wiem z czego to wynika, ale mogę zaobserwować u siebie bezwarunkową, ekscytującą sympatię do tego zabytku. Po prostu napawa mnie optymizmem, kiedy tylko ją widzę. Jest taka piękna.

img_2652We were strolling around Paris admiring beautiful places such as Opéra Garnier, Grand Hotel, surrounding parks and exclusive shops.

Wędrowałyśmy przez prawie cały Paryż, podziwiając przy okazji piękną Operę Garnier, Grand Hotel, okoliczne parki i ekskluzywne sklepy. 🙂

img_2622

img_2623

img_2625

img_2554The weather was just wonderful! That day we made 25 km, we didn’t really need to take the underground or other communication transport because it was too nice outside not to enjoy it. We came back tired but excited for the next day in Paris.

Pogodę miałyśmy niesamowitą! Tego dnia zrobiłyśmy ponad 25 km, nie potrzebowałyśmy metra, było zbyt pięknie na zewnątrz, aby z tego nie skorzystać. Wróciłyśmy zmęczone, ale szczęśliwe i gotowe na kolejny piękny dzień w Paryżu.

IMG_2762